Missie en visie

Maatschappelijk Centrum Het Open Huis is er voor de wijk en wil een plek zijn waar bezoekers zich thuis voelen, anderen ontmoeten en deel kunnen nemen aan activiteiten. Een plek ook waar bezoekers terecht kunnen met hulpvragen.

De missie van MC Het Open Huis is het ‘zijn’ in de wijk en daarnaast het bieden van praktische ondersteuning. In Schalkwijk is er sprake van veel eenzaamheid, maatschappelijke scheefgroei, armoede en gebrokenheid in persoonlijke levens en in relaties tussen mensen. Door het aanbieden van activiteiten gericht op ontmoeting en zorg wil MC Het Open Huis kwetsbare mensen centraal stellen. Samen met deze kwetsbare mensen oplopen, ze ondersteunen wanneer nodig, maar ook stimuleren om hun eigen krachten te gebruiken en verder te ontwikkelen. Omdat de problematiek vaak complex is en op meerdere leefgebieden zijn weerslag heeft, biedt MC Het Open Huis een breed scala aan activiteiten aan en ondersteunt waar nodig de bezoeker in het vinden van de juiste zorg of ondersteuning.

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is íedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen. Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.

Privacyverklaring

ANBI