Onderdeel van

Als het Open Huis staan we niet alleen. We vinden het belangrijk om in eenheid met andere kerken en organisaties te leven.
Zo help je elkaar en houd je elkaar scherp. We zijn deel van de volgende organisaties:

Lokaal

Geloven in de Stad (GIDS)
De regio Kennemerland kent een levendige christelijke gemeenschap. Meer dan 20 kerken uit deze gemeenschap vormen samen het netwerk Geloven in de Stad. Wij voelen ons, over kerkmuren heen, verbonden met elkaar. We ondersteunen en inspireren elkaar om ons geloof te delen met onze stadsgenoten en om onze liefde voor de stad in daden om te zetten.
www.gelovenindestad.nl

Landelijk

Intercultural Church Plants (ICP)
ICP is een netwerk dat interculturele gemeentestichting ondersteunt vanuit het verlangen dat verschillende culturen in Nederland, en via hen in de thuislanden het woord van God mogen ontvangen. We geloven dat het stichten van nieuwe gemeenten Bijbels bezien een goede weg is om mensen gepassioneerde volgelingen van Jezus te zien worden. Daarom wil ICP bestaande kerken motiveren en toerusten om interculturele dochtergemeenten te planten.
www.icpnetwork.nl

 

Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK)
De Christelijke Gereformeerde Kerken vormen een kerkgenootschap binnen het protestantisme in Nederland. De basis van het kerkverband ligt bij de plaatselijke kerk. Daarom ook het meervoud ‘kerken’ in onze naam. De plaatselijke kerk regelt in principe zoveel mogelijk alles zelf, met behulp van de afspraken die de kerken gezamenlijk maken. Er zijn ongeveer 180 plaatselijke kerken die over het hele land zijn verspreid. Kerken die bij elkaar in de buurt liggen, komen in de regel tweemaal per jaar samen in een classisvergadering. Een classis is een soort rayon van kerken. We hebben dertien van zulke classes. In zo’n classisvergadering willen de kerken elkaar dienen en helpen. Ook is er sprake van intervisie: houdt iedereen zich aan de gemaakte afspraken? De classisvergadering examineert ook nieuwe predikanten. Verder kunnen leden van plaatselijke kerken hier beroep aantekenen tegen beslissingen van de leiding van hun plaatselijke kerk. Kortom, hier worden de zaken besproken die een kerk alleen niet af kan.
www.cgk.nl

Privacyverklaring

ANBI