Voor verwijzers

Stichting Ontmoeting biedt vanuit het maatschappelijk centrum Het Open Huis ambulante woonbegeleiding en dagbesteding.

Er is hiervoor een contract met de gemeente Haarlem en cliënten hebben in principe een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor de woonbegeleiding en de dagbesteding. In sommige gevallen is het van belang eerst contact te leggen met cliënten voordat een indicatiegesprek gevoerd kan worden. Neem voor mogelijkheden daarvoor en voor aanmeldingen vanuit de WMO contact op met de ambulante woonbegeleiders.

Privacyverklaring

ANBI