Wat wij geloven

We geloven in één God. Hij staat boven alles. Hij heeft alles gemaakt. Ook jou en mij. Deze wereld was mooi en goed. Maar we zien nu dat de wereld waarin we leven niet meer goed is. Er is gebrokenheid. Door de zonde (de keus van de mens tegen God) is er een breuk gekomen tussen God en wat Hij heeft gemaakt.

Toch zien we dat God vandaag en door de geschiedenis heen in deze wereld aan het werk is. Hij laat ons niet los. Dat zien we het duidelijkst in de komst van Jezus. Hij, Gods zoon, kwam in deze wereld als mens om ons weer terug te brengen bij God. Thuis bij Hem. Hij leefde om Gods koninkrijk te brengen, in daden en woorden. Hij stierf om onze zonden te vergeven en om de weg naar God te openen. Hij werd opgewekt uit de dood en overwon zo al het kwaad en de macht van de zonde. Hij ging terug naar de Vader en bouwt Gods koninkrijk in deze wereld. Hij komt terug om voorgoed een einde te maken aan al het kwaad, alle verdriet en pijn. Hij zal oordelen over mensen. Hij zal alle dingen nieuw maken.

God gaf de Heilige Geest. Door de Heilige Geest wil God in mensen wonen. Door de Geest leren we Jezus kennen, op Hem vertrouwen en Hem volgen. Ook wil de Geest ons toerusten met gaven om de gemeente op te bouwen tot een plek waar God woont. En Hij wil ons in ons karakter op Jezus laten lijken: vol van Zijn liefde.

De kerk is een groep mensen die samen ontdekt wie God is en leeft tot Zijn eer. Samen leren we Jezus kennen en leven uit Zijn genade. God wil door Zijn Geest de kerk bouwen. Het mag zo een plek zijn waar we God liefhebben, waar we elkaar liefhebben en waar we Gods liefde delen met anderen in daden en woorden. Als kerk zijn we geroepen om zelf thuis te komen bij God èn om voor anderen een plek te zijn waar ze thuis mogen komen bij Hem. Dat is onze missie.

In de Bijbel lees je meer over God en Zijn plan met deze wereld en met jou en mij. Wat we lezen in de Bijbel en wat we van daaruit geloven over God en Zijn plan, dat lees je in dit document: Klik hier.

Privacyverklaring

ANBI